Norsk bærekraftbarometer har for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er, sett fra kundens ståsted.

- Denne kåringen bekrefter at vi har et fantastisk utgangpunkt, sier nyansatt konserndirektør for bærekraft i Eika Gruppen, Marianne Groth. 

- Ideen bak sparebankene er å sikre økonomisk trygghet, utvikling og livskraft i lokalsamfunnet over tid, både for privatpersoner og lokalt næringsliv. Det er det tydelig at kundene er klar over og setter pris på. At dette kommer akkurat nå er veldig gøy, sier Groth.

Eika bankenes ambisjon er å være Norges ledende hovedbanker. Det betyr blant annet at vi hjelper privatpersoner og lokale bedrifter å ta gode, bærekraftige valg for egen virksomhet og økonomi – samtidig som vi hjelper kundene med å virkeliggjøre sine planer, mål og muligheter. Bankene bidrar også til lokal bærekraft gjennom de årlige gavetildelingene og Lokalverdi-satsingen. I sum tilfører dette norske lokalsamfunn mer en 200 millioner kroner årlig til allmennyttige formål. 

 

- Denne nye kåringen gjør oss både ydmyke og stolte, og enda mer motiverte for å jobbe videre for en bærekraftig utvikling

 

Mer enn 6 000 norske forbrukere har deltatt i undersøkelsen i regi av Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat, og de ble bedt om å vurdere bedrifter de er kunder hos på bærekraft. Vurderingen var delt i tre dimensjoner, og det er særlig på økonomisk bærekraft bankene skårer svært høyt.

Undersøkelsen viser også at bank er en av de bransjene der kundenes oppfatning av bærekraft har en tydelig påvirkning på valgene de gjør som kunder og deres kundelojalitet. Banker som ikke oppfattes som gode på bærekraft vil med andre ord være mindre attraktive for kundene. Det er ingen grunn til å tro at dette blir mindre viktig fremover.

Les mer om Norsk bærekraftbarometer .