Undersøkelser viser at lokalbankene er svært viktig for å opprettholde og utvikle lokalt næringsliv, og å sikre arbeidsplasser. Hver femte bedrift i Norge, med 1-10 ansatte, er finansiert av en lokal sparebank. Små lokalbanker som kjenner sitt lokale næringsliv, kan utnytte informasjonen i kredittvurderingsprosesser og er følgelig svært viktig for kundene i distriktene.


Den unike nærheten til kunden og tilknytning til lokalsamfunnet skaper personlige relasjoner og et oppriktig engasjement for kundene. Lokalbanken står ved kundens side.
Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene.