Jobbe i Eika

Lyst til å bidra til at lokalbankene i Eika Alliansen beholder sin sterke posisjon i sine nærmiljø? Vi utvikler kompetanse, tjenester, produkter og løsninger som kommer alliansebankene og deres kunder til gode.