Historiens beste resultat og lav kostnadsvekst for Eika Gruppen i 2017

(Oslo 15. februar 2018) Eika Gruppens resultat i 4. kvartal 2017 var på 141 millioner før skatt mot 120 millioner i 2016. Resultatet for 2017 endte på 570 millioner kroner mot 509 millioner i 2016. Resultatet etter skatt på 448 millioner kroner (394) gir en egenkapitalavkastning på 20,7 prosent (19,1).

Beste kvartalsresultat for Eika Gruppen

(Oslo 26. oktober 2017) Eika Gruppen oppnådde et resultat før skatt på 189 millioner kroner i tredje kvartal 2017 mot 126 millioner kroner i fjor. Resultatet hittil i år er på 429 millioner kroner mot tilsvarende 389 millioner kroner i 2016.

Adm.dir. i Aktiv trer inn i ny rolle i Eika Gruppen

(Oslo, 22.08.2017) Etter nesten ti år i kjedeledelsen i Aktiv Eiendomsmegling, hvorav de siste fem årene som adm.dir., har Finn Magnus Rogne-Hansen takket ja til å gå over i rollen som Konserndirektør for salg og marked i Eika Gruppen AS. 

Sterk kundevekst i Eika Alliansen

(Oslo 14. august 2017)  Eika Gruppen oppnådde et resultat på 138 millioner kroner i andre kvartal 2017 mot 188 millioner kroner i fjor. Resultatet hittil i år er på 240 millioner kroner mot tilsvarende 262 millioner kroner i 2016. I tallene for 2016 inngår engangseffekter med blant andre 35 millioner i utbytte fra Visa Norge i forbindelse med salg av Visa Europe.

Over 100 banker satser sammen på Vipps

(Oslo, 13. februar 2017) Vipps, så blir betaling enda enklere. Over 100 norske banker kommer inn på eiersiden i Vipps sammen med DNB. Sammen skal de sørge for at Vipps leverer de enkleste og mest nyskapende betalingstjenestene til norske privatpersoner og bedrifter.

 

Et historisk godt resultat for Eika Gruppen i 2016

(Oslo 10. februar 2017) Eika Gruppens resultat i 4. kvartal 2016 var på 120 millioner før skatt mot 174 millioner i 2015. Resultatet for 2016 endte på 509 millioner kroner som er en økning på 13 millioner fra 2015. Resultatet etter skatt på 394 millioner kroner (354) ga en egenkapitalavkastning på 19,1 prosent (19,2).