I tallene for 2016 inngår engangseffekter med blant annet 35 millioner i utbytte fra Visa Norge i forbindelse med salg av Visa Europe.

- Med det beste kvartalsresultatet for Eika noen gang er jeg godt fornøyd med utviklingen. Vi ser positiv utvikling på de fleste områder, og jeg vil særlig fremheve det langsiktige arbeidet vi har lagt ned i gode løsninger for langsiktig sparing. Eika skiller seg fra konkurrentene og har tatt en ledende posisjon i Norge. Solide forvaltningsresultater, gode rådgiverløsninger i bankene og nå også gode selvbetjeningsløsninger i mobilbanken har bidratt til den positive utviklingen. Med den nye løsningen «Min Sparing» i mobilbanken, der kundene samler all informasjon om sin sparing og pensjon, har vi tatt ytterligere skritt for å befeste vår posisjon på gode løsninger innen langsiktig sparing, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen i en kommentar.

Eikas kundeløsninger og nærhet til kundene blir lagt merke til. Markedsanalyseselskapet Cicero skriver følgende i sin rapport for september: «Med den siste tidens investeringer i digitale løsninger og lokalbankenes fysiske tilbud, virker Eika tydeligere enn noen gang på hvordan de skal realisere kundeløftet om å være ved kundens side.»

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 fortsetter Regjeringen å ramme lokalbankene. Finansskatten ble innført i 2017 som et tillegg på arbeidsgiveravgiften og er foreslått uendret av regjeringen. Samtidig reduserer regjeringen den generelle bedriftsbeskatningen. Dette rammer i særlig grad mindre banker med høy grad av kompetente rådgivere i distriktene og deres viktige bidrag til vekst og utvikling av arbeidsplasser i distriktene. Eika fortsetter sitt arbeid sammen med Sparebankforeningen med sikte på en mer nøytral inndekning.

Resultatet for kvartalet tilsvarer en EK-avkastning på 26,3 prosent og 21,3 prosent hittil i år. Økt salg og porteføljevekst gir økte provisjoner til lokalbankene. Distributørprovisjoner utgjorde 136 millioner i tredje kvartal 2017 mot tilsvarende 124 millioner kroner i 2016 og 404 millioner kroner hittil i år mot tilsvarende 367 millioner kroner i 2016.