Åpenhet

Åpenhet

Vi vil være åpne og transparente om våre forretningsforbindelser - for at du som kunde skal vite hvilke påvirkninger Eika Gruppen har på omverden, også via vår verdikjede. Dette er inspirert av åpenhetsloven som trer i kraft juli 2022, og vi vil i tiden fremover oppdatere siden fortløpende.