Vi ønsker likevel å være et eksempel til etterfølgelse, og har gjort flere tiltak for å begrense eget utslipp, herunder Miljøfyrtårnsertifisering av alle våre fire lokasjoner.Miljøfyrtårn stiller krav til bland annet HMS, innkjøp, energibruk og avfallssortering.

Vi skal være en mangfoldig arbeidsplass med full likestilling, og har mål om minst 40% kvinnelige ledere.

Årlig utarbeides det en Klima- og miljørapport for for Eika Gruppen (pdf).