Hege Toft Karlsen er konsernsjef i Eika Gruppen, Sverre V. Kaarbøe er konserndirektør Økonomi og Finans, Ola Jerkø er konserndirektør Kundeopplevelser, Finn-Magnus Rogne-Hansen er konserndirektør Salg og marked og Steinar Simonsen er konserndirektør Bank og IT. 

Hege Toft Karlsen

Hege Toft Karlsen

Konsernsjef

Hege Toft Karlsen (1969) er konsernsjef i Eika Gruppen. Hun tiltrådte stillingen i 2012 etter å ha vært konserndirektør med ansvar for området salg og service siden 2011. Toft Karlsen har erfaring fra ulike lederstillinger i Gjensidige Forsikring ASA, sist som konserndirektør for Privat Norge. Toft Karlsen er styremedlem i Vipps AS, styremedlem i Finans Norge og styreleder i Eika Kapitalforvaltning AS. Toft Karlsen er jurist fra universitetet i Bergen med advokatbevilling, og har i tillegg en AMP fra Harvard Business School.

Sverre V. Kaarbøe

Sverre V. Kaarbøe

Konserndirektør Økonomi og finans

Sverre V. Kaarbøe (1972) er konserndirektør  Økonomi og finans. Han tiltrådte stillingen i 2012 etter å ha ledet økonomi- og finansavdelingen i konsernet siden 2007. Kaarbøe etablerte og ledet tidligere Eika Økonomiservice som leverer økonomi- og regnskapstjenester til lokalbankene. Han har 9 års erfaring fra Ernst & Young. Kaarbøe er styremedlem i Eika Forsikring AS og Eika Kredittbank AS. Kaarbøe er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Styret

Styret består av banksjefer fra Skue Sparebank, Sandnes Sparebank, Lillestrøm Sparebank og Sogn Sparebank samt representanter fra næringslivet.

Eierstyring og selskapsledelse

Selskapets prinsipper for eierstyring...

Ola Jerkø

Ola Jerkø

Konserndirektør Kundeopplevelser

Ola Jerkø (1978) er konserndirektør Kundeopplevelser med ansvar for strategi- og kundeopplevelser, samt forretningsutvikling, informasjon og betaling i konsernet. Han tiltrådte stillingen i 2012 etter å ha vært direktør for strategi i Eika Gruppen. Jerkø har bakgrunn som ledelseskonsulent med fokus på strategi – og endringsprosjekter fra Capgemini Consulting AS. Jerkø er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Finn Magnus Rogne-Hansen

Konserndirektør Salg og marked

Finn Magnus Rogne-Hansen (1978) er Konserndirektør for salg, marked og kompetanseutvikling. Han tiltrådte stillingen i 2017 etter å ha hatt ulike roller i Aktiv Eiendomsmegling AS siden 2008, hvorav de siste fem årene som Administrerende direktør. Han er nå styreleder i Aktiv Eiendomsmegling. Rogne-Hansen har en MBA i ledelse fra European Business School.

Steinar Simonsen

Steinar Simonsen

Konserndirektør Bank og IT

Steinar Simonsen (1961) er konserndirektør Bank og IT. Han har hatt ansvar for IT og infrastruktur i Eika siden januar 2013. I april 2017 overtok han i tillegg ansvaret for bankområdet. Før Simonsen ble ansatt i Eika Gruppen hadde han 20 års erfaring fra konsulentbransjen der han blant annet var administrerende direktør i Capgemini Consulting og partner i Ernst & Young. Simonsen har lang og bred erfaring fra omstilling og endring av IT organisasjoner. Simonsen er sivilingeniør fra NTNU.