Konsernledelsen

Ledelsen i Eika Gruppen.

Hege Toft Karlsen

Konsernsjef
Hege Toft Karlsen (1969) er konsernsjef, en stilling hun tiltrådte i 2012 etter ett år som konserndirektør. Før det hadde hun flere lederstillinger i Gjensidige. Hun er advokat med juridikum fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg en AMP fra Harvard Business School. Toft Karlsen er styremedlem i Vipps og Finans Norge, og styreleder i Eika Kapitalforvaltning.

Sverre V. Kaarbøe

Konserndirektør Økonomi og finans
Sverre V. Kaarbøe (1972) er konserndirektør Økonomi og finans. Han startet i stillingen i 2012, etter å ha ledet økonomiavdelingen og Eika Økonomiservice i 5 år. Kaarbøe har 9 års erfaring fra Ernst & Young og er Siviløkonom fra NHH. Han er styreleder i Eika Forsikring og Eika Kredittbank.

Steinar Simonsen

Konserndirektør IT og strategiske prosjekter
Steinar Simonsen (1961) er konserndirektør IT og strategiske prosjekter, og har hatt ansvaret for IT og infrastruktur siden 2013. Simonsen har 20 års erfaring fra konsulentbransjen, blant annet fra Capgemini Consulting og Ernst & Young. Simonsen er sivilingeniør fra NTNU.

Ola Jerkø

Konserndirektør Kundeopplevelser
Ola Jerkø (1978) er konserndirektør med ansvar for kundeopplevelser og tiltrådte stillingen i 2012 etter å ha vært direktør for strategi i Eika Gruppen. Jerkø har bakgrunn som ledelseskonsulent fra Capgemini Consulting og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Trude Sæther Hansen

Konserndirektør Bank
Trude Sæther Hansen (1974) er ansatt som konserndirektør Bank og kommer fra stillingen som Direktør for Bedriftsmarked. Før hun kom til Eika i 2015, var hun 8 år på BM-siden i Danske Bank og 6 år i Group Treasury, Telenor ASA. Hun er utdannet Siviløkonom fra NHH og CERT ICM fra ACT.

Marianne Groth

Konserndirektør Samfunn og bærekraft
Marianne Groth (1981) er konserndirektør Samfunn og bærekraft. Før dette var hun statssekretær ved Statsministerens kontor og Finansdepartementet. Frem til 2016 var hun direktør Næringspolitikk i Eika. Hun har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo.