Hege Toft Karlsen

Konsernsjef
Hege Toft Karlsen (1969) tiltrådte som konsernsjef i 2012, etter å ha vært konserndirektør med ansvar for området salg og service siden 2011. Hun har erfaring fra ulike lederstillinger i Gjensidige. Toft Karlsen er styremedlem i Vipps AS og i Finans Norge. Toft Karlsen er advokat og jurist fra UIB, og har i tillegg en AMP fra Harvard Business School.

Sverre V. Kaarbøe

Konserndirektør Økonomi og finans
Sverre V. Kaarbøe (1972) er konserndirektør Økonomi og finans og tiltrådte stillingen i 2012 etter å ha ledet avdelingen siden 2007. Kaarbøe har 9 års erfaring fra Ernst & Young. Han er styremedlem i Eika Forsikring AS og Eika Kredittbank AS. Kaarbøe er Siviløkonom fra NHH.

Steinar Simonsen

Konserndirektør IT og strategiske prosjekter
Steinar Simonsen (1961) er konserndirektør IT og strategiske prosjekter og har hatt ansvar for IT og infrastruktur siden 2013. Simonsen har 20 års erfaring fra konsulentbransjen, blant annet som adm. dir i Capgemini Consulting og partner i Ernst & Young. Simonsen er sivilingeniør fra NTNU.

 

Ola Jerkø

Konserndirektør Kundeopplevelser
Ola Jerkø (1978) er konserndirektør med ansvar for kundeopplevelser og tiltrådte stillingen i 2012 etter å ha vært direktør for strategi i Eika Gruppen. Jerkø har bakgrunn som ledelseskonsulent fra Capgemini Consulting AS. Jerkø er siviløkonom fra BI.

Trude Sæther Hansen

Konserndirektør Bank
Trude Sæther Hansen (1974) er i 2020 ansatt som konserndirektør Bank, og kommer fra stillingen som Direktør for Bedriftsmarked. Hun har erfaring fra ulike lederroller i Danske Bank, Group Treasury og Telenor. Hun er utdannet Siviløkonom fra NHH og CERT ICM fra ACT.

Marianne Groth

Konserndirektør Bærekraft
Marianne Groth (1981) er i 2020 ansatt som konserndirektør Bærekraft. Hun har erfaring fra politiske verv som statssekretær i Finansdepartementet og ved Statsministerens kontor, og hadde frem til 2016 stillingen som direktør Næringspolitikk i Eika. Hun har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo.