Allan Troelsen

Styrets leder

Allan Troelsen (1967) er administrerende banksjef i Surnadal Sparebank. Han tiltrådte stillingen i 2000. Troelsen har tidligere vært utviklingssjef og salgs/markedsdirektør i Superior Systems AS/Akva Group ASA. Troelsen har, og har hatt, en rekke styreverv innen blant annet finans, eiendomsmegling, teknologi og investeringsselskap. Troelsen har teknisk og økonomisk utdannelse, med ingeniørgrad innen IT og mastergrad innen strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Troelsen ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2012 og har siden 2016 vært styrets leder. Surnadal Sparebank har 379 242 aksjer i Eika Gruppen AS.

Trine K. Stangeland

Styrets nestleder
Trine Stangeland (1973) er administrerende direktør i Sandnes Sparebank. Hun tiltrådte stillingen i mars 2017. Stangeland kom fra stillingen som administrerende direktør i Lyse Dialog AS med ansvar for all kundedialog på tvers av produkter, tjenester og kanaler i Lyse konsernet, i tillegg til eksterne Altibox-partnere.  I tillegg til ulike lederroller i Lyse-konsernet siden 2005, har hun flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra industrien. Stangeland har en bachelor i økonomi og et masterprogram i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun var styremedlem i Sandnes Sparebank fra mars 2015 til november 2016 og ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2017. Sandnes Sparebank har 1 938 002 aksjer i Eika Gruppen AS.

Bente Sollid Storehaug

Styremedlem

Bente Sollid Storehaug (1967) er administrerende direktør i Wizaly Nordic. Sollid Storehaug har vært medlem av kulturministerens og næringsministerens næringspolitiske råd. Sollid Storehaug etablerte i 1993 Digital Hverdag, i dag Bouvet ASA. Hun er tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Sollid Storehaug sitter i styrene i Hafslund, Polaris Media ASA, Europris ASA og The Future Group, og er styreleder i Boostcom-gruppen. Sollid Storehaug har en bachelor i statsvitenskap, kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole samt coaching, mentoring og positiv psykologi fra Handelshøyskolen BI. Sollid Storehaug ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2015. 

Øivind Larsen

Styremedlem

Øivind Larsen  (1963) er direktør for Veidekke Entreprenørs anleggsvirksomhet. Larsen har tidligere vært banksjef i HjartdalBanken og var styreleder for Eika Gruppen fra 2012 til 2016, da han sluttet som banksjef og begynte i Veidekke som direktør for forretningsutvikling i Veidekke Entreprenør. Øivind Larsen er fra Hjartdal i Telemark, er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en MBA fra University of Colorado, Boulder USA. Larsen ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2017.

Elling Berntsen

Styremedlem

Elling Berntsen (1958) er administrerende direktør i Sparebanken Narvik. Han tiltrådte stillingen i 2011. Berntsen har vært ansatt i Sparebanken Narvik i 30 år, sist som banksjef for privatmarkedet. Han har tidligere hatt ledende stillinger innenfor bank og forsikring bl.a. hos Vesta Forsikring, NKP, Helgeland Sparebank og Tysfjord Sparebank. Berntsen har utdannelse fra bank og forsikring samt diverse lederutdanning. Berntsen ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2014. Sparebanken Narvik har 610.641 aksjer i Eika Gruppen AS.

Jan Flaskerud

Styremedlem –bankansattes representant

Jan Flaskerud (1959) er Risiko Controller i Hønefoss Sparebank.  Han er Hovedtillitsvalgt og ansattes representant i bankens styre. Flaskerud har sittet i styret i Finansforbundet i Eika Gruppen siden 2015 og ble valgt som leder fra 2018. Flaskerud har utdannelse fra bank og forsikring, samt flere autorisasjoner, blant annet Autorisert finansiell rådgiver. Han har tidligere jobbet i Nordea, SpareBank 1 RH og Hønefoss Kapital ASA. Flaskerud ble valgt inn i Eika Gruppens styre i  2018. Hønefoss Sparebank har 439 237 aksjer i Eika Gruppen AS.

Jan L. Andreassen

Styremedlem - Ansattes representant

Jan Ludvig Andreassen (1964) er sjeføkonom i Eika Alliansen. Han har tidligere jobbet i ulike finansinstitusjoner som DNB, Alfred Berg og Norges Bank (NBIM), samt hatt ulike stillinger i Eika Gruppen. Andreassen var styremedlem i Eika Gruppens styre i 2011-2013 og ble valgt inn i styret på nytt i 2016. Andreassen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og er en av Norges mest leste bloggere innen makroøkonomi.

Mads Indrehus

Styremedlem

Mads A. Indrehus (1967) er banksjef i Vik Sparebank. Han tiltrådte stillingen i 2001. Indrehus har tidligere hatt lederstillinger i Sparebanken NOR. Han er Siviløkonom fra NHH. Indrehus har vært varamedlem i Eika Gruppens styre siden 2012 og ble valgt inn som styremedlem i 2017. Vik Sparebank har 136 397 aksjer i Eika Gruppen AS.