Hans Kr Glesne

Styrets leder

Hans Kr Glesne (1973) er administrerende banksjef i Skue Sparebank. Han tiltrådte stillingen i 2009. Glesne har tidligere vært banksjef for personkundemarkedet i Sparebanken Øst, og leder av internett banken DinBank.no. Glesne har, og har hatt, en rekke styreverv innen blant annet finans, eiendomsmegling, næringspolitiske organisasjoner, og innen kraft bransjen. Glesne har en Bachelor grad innen bank og finans fra Handelshøgskolen BI, og har i tillegg gjennomført ulike ledelses studier på London Business School og Insead. Glesne ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2019. Skue Sparebank har 656 949 aksjer i Eika Gruppen AS.

Trine K. Stangeland

Styrets nestleder
Trine Stangeland (1973) er administrerende direktør i Sandnes Sparebank. Hun tiltrådte stillingen i mars 2017. Stangeland kom fra stillingen som administrerende direktør i Lyse Dialog AS med ansvar for all kundedialog på tvers av produkter, tjenester og kanaler i Lyse konsernet, i tillegg til eksterne Altibox-partnere.  I tillegg til ulike lederroller i Lyse-konsernet siden 2005, har hun flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra industrien. Stangeland har en bachelor i økonomi og et masterprogram i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun var styremedlem i Sandnes Sparebank fra mars 2015 til november 2016 og ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2017. Sandnes Sparebank har 1 938 002 aksjer i Eika Gruppen AS.

Bente Sollid Storehaug

Styremedlem

Bente Sollid Storehaug (1967) er administrerende direktør i Wizaly Nordic. Sollid Storehaug har vært medlem av kulturministerens og næringsministerens næringspolitiske råd. Sollid Storehaug etablerte i 1993 Digital Hverdag, i dag Bouvet ASA. Hun er tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Sollid Storehaug sitter i styrene i Hafslund, Polaris Media ASA, Europris ASA og The Future Group, og er styreleder i Boostcom-gruppen. Sollid Storehaug har en bachelor i statsvitenskap, kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole samt coaching, mentoring og positiv psykologi fra Handelshøyskolen BI. Sollid Storehaug ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2015. 

Øivind Larsen

Styremedlem

Øivind Larsen  (1963) er direktør for Veidekke Entreprenørs anleggsvirksomhet. Larsen har tidligere vært banksjef i HjartdalBanken og var styreleder for Eika Gruppen fra 2012 til 2016, da han sluttet som banksjef og begynte i Veidekke som direktør for forretningsutvikling i Veidekke Entreprenør. Øivind Larsen er fra Hjartdal i Telemark, er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en MBA fra University of Colorado, Boulder USA. Larsen ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2017.

Siri Berggreen

Styremedlem

Siri Berggreen (1968) er administrerende direktør i LillestrømBanken. Hun tiltrådte stillingen i 2013. Berggreen kom fra tilsvarende stilling i Tysnes Sparebank, og har i tillegg ledererfaring innen økonomi og IT. Berggreen har og har hatt en rekke styreverv, og er i dag styremedlem i Sparebankforeningen i Norge og Hovedstyret i Finans Norge. Berggreen har en bachelor i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI, og MBA i økonomisk styring og ledelse, samt Solstrandsprogrammet, fra Norges Handelshøyskolen NHH. Berggreen har vært varamedlem i Eika Gruppens styre siden 2014 og ble valgt inn som styremedlem i 2019. LillestrømBanken har 759.632 aksjer i Eika Gruppen AS.

Jan Flaskerud

Styremedlem –bankansattes representant

Jan Flaskerud (1959) er Risiko Controller i Hønefoss Sparebank.  Han er Hovedtillitsvalgt og ansattes representant i bankens styre. Flaskerud har sittet i styret i Finansforbundet i Eika Gruppen siden 2015 og ble valgt som leder fra 2018. Flaskerud har utdannelse fra bank og forsikring, samt flere autorisasjoner, blant annet Autorisert finansiell rådgiver. Han har tidligere jobbet i Nordea, SpareBank 1 RH og Hønefoss Kapital ASA. Flaskerud ble valgt inn i Eika Gruppens styre i  2018. Hønefoss Sparebank har 439 237 aksjer i Eika Gruppen AS.

Jan L. Andreassen

Styremedlem - Ansattes representant

Jan Ludvig Andreassen (1964) er sjeføkonom i Eika Alliansen. Han har tidligere jobbet i ulike finansinstitusjoner som DNB, Alfred Berg og Norges Bank (NBIM), samt hatt ulike stillinger i Eika Gruppen. Andreassen var styremedlem i Eika Gruppens styre i 2011-2013 og ble valgt inn i styret på nytt i 2016. Andreassen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og er en av Norges mest leste bloggere innen makroøkonomi.

Mads Indrehus

Styremedlem

Mads A. Indrehus (1967) er banksjef i Sogn Sparebank. Han tiltrådte stillingen i 2019. Før det var han banksjef i Vik Sparebank gjennom 18 år. Indrehus har tidligere hatt lederstillinger i Sparebanken NOR. Han er Siviløkonom fra NHH. Indrehus har vært varamedlem i Eika Gruppens styre siden 2012 og ble valgt inn som styremedlem i 2017. Sogn Sparebank har 218 342 aksjer i Eika Gruppen AS.