Hans Kr Glesne

Styrets leder, leder av godtgjørelsesutvalget

Hans Kr Glesne (1973) er administrerende banksjef i Skue Sparebank. Han tiltrådte stillingen i 2009. Glesne har tidligere vært banksjef for personkundemarkedet i Sparebanken Øst, og leder av internett banken DinBank.no. Glesne har, og har hatt, en rekke styreverv innen blant annet finans, eiendomsmegling, næringspolitiske organisasjoner og innen kraftbransjen. Glesne har en Bachelor grad innen bank og finans fra Handelshøgskolen BI, og har i tillegg gjennomført ulike ledelses studier på London Business School og Insead. Glesne ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2019. Skue Sparebank hadde per 31. desember 711.200 aksjer i Eika Gruppen AS.

Trine K. Stangeland

Styrets nestleder
Trine Stangeland (1973) er administrerende direktør i Sandnes Sparebank. Hun tiltrådte stillingen i mars 2017. Stangeland kom fra stillingen som administrerende direktør i Lyse Dialog AS med ansvar for all kundedialog på tvers av produkter, tjenester og kanaler i Lyse konsernet, samt eksterne Altibox-partnere. I tillegg til ulike lederroller i Lyse-konsernet siden 2005, har hun flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra industrien. Stangeland har en bachelor i økonomi og et masterprogram i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun var styremedlem i Sandnes Sparebank fra mars 2015 til november 2016 og ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2017. Sandnes Sparebank hadde per 31. desember 2019 2.067.333 aksjer i Eika Gruppen AS.

Bente Sollid Storehaug

Styremedlem

Bente Sollid Storehaug (1967) er administrerende direktør i Wizaly Nordic. Hun har vært medlem av kulturministerens og næringsministerens næringspolitiske råd. Sollid Storehaug etablerte i 1993 Digital Hverdag, i dag Bouvet ASA. Hun er tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Hun sitter i styrene i Hafslund, Polaris Media ASA, Europris ASA og The Future Group og er styreleder i Boostcom-gruppen. Sollid Storehaug har en bachelor i statsvitenskap, kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole samt coaching, mentoring og positiv psykologi fra Handelshøyskolen BI. Sollid Storehaug ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2015.

Erica Johanne Blakstad

Styremedlem, medlem av godtgjørelsesutvalget

Erica Johanne Blakstad (1957) ha siden 2012 vært administrerende direktør i GIEK Kredittforsikring AS. Blakstad har tidligere erfaring fra If Skadeforsikring, Gjensidige Forsikring og DNB Skadeforsikring i forskjellige roller med ansvar for Produkt, Pris og Salg. Hun har fra 2013 til 2020 vært styremedlem i Eika Forsikring AS. Erica J Blakstad er utdannet jurist fra universitet i Oslo. Blakstad ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2020.

Siri Berggreen

Styremedlem og medlem av risiko- og revisjonsutvalget

Siri Berggreen (1968) er administrerende direktør i LillestrømBanken. Hun tiltrådte stillingen i 2013. Berggreen kom fra tilsvarende stilling i Tysnes Sparebank, og har i tillegg ledererfaring innen økonomi og IT. Berggreen har og har hatt en rekke styreverv, og er i dag styremedlem i Sparebankforeningen i Norge og Hovedstyret i Finans Norge. Berggreen har en bachelor i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI, og MBA i økonomisk styring og ledelse, samt Solstrandsprogrammet, fra Norges Handelshøyskolen NHH. Berggreen har vært varamedlem i Eika Gruppens styre siden 2014 og ble valgt inn som styremedlem i 2019. LillestrømBanken hadde per 31. desember 2019 766.045 aksjer i Eika Gruppen AS.

Jan Flaskerud

Styremedlem –bankansattes representant

Jan Flaskerud (1959) er Risiko Controller i Hønefoss Sparebank. Han er hovedtillitsvalgt og ansattes representant i bankens styre. Flaskerud har sittet i styret i Finansforbundet i Eika Gruppen siden 2015 og ble valgt som leder fra 2018. Flaskerud har utdannelse fra bank og forsikring samt flere autorisasjoner, blant annet Autorisert finansiell rådgiver. Han har tidligere jobbet i Nordea, SpareBank 1 RH og Hønefoss Kapital ASA. Flaskerud ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2018. Hønefoss Sparebank hadde per 31. desember 2019 482.066 aksjer i Eika Gruppen AS.

Jan L. Andreassen

Styremedlem - Ansattes representant og medlem av godtgjørelsesutvalget

Jan Ludvig Andreassen (1964) er sjeføkonom i Eika Alliansen. Han har tidligere jobbet i ulike finansinstitusjoner som DNB, Alfred Berg og Norges Bank (NBIM), og hatt ulike stillinger i Eika Gruppen. Andreassen var styremedlem i Eika Gruppens styre 2011-2013, ble valgt inn på nytt i 2016, og gjenvalgt i 2018. Andreassen er en flittig skribent, og har en av Norges mest leste bloggere innen makroøkonomi. Hans første bok ‘Vandringer i boligmarkedene’ ble utgitt i fjor av Hegnar Media.

Lars Dingstad-Eriksen

Styremedlem og leder av risiko- og revisjonsutvalget

Lars Dingstad-Eriksen (1977) er banksjef i Trøgstad Sparebank. En stilling han har hatt siden mai 2015. Før dette har han 15 års erfaring som rådgiver og leder innenfor bedriftsmarkedet i DNB i Drammen, Kongsberg og Oslo. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, samt en master of management fra Handelshøyskolen BI. Dingstad-Eriksen har vært styremedlem i Eika VBB AS siden 2019 og ble valgt inn som styremedlem i Eika Gruppen AS i 2020. Trøgstad Sparebank hadde per 31. desember 2019 309.229 aksjer i Eika Gruppen AS.