Eika Kapitalforvaltning

Vi er et fondsforvaltningsselskap som har spesialisert oss på leveranser av spare- og plasseringsprodukter til alliansebankene og deres kunder. Vi tilbyr bankene agentavtale slik at banker uten egen verdipapirkonsesjon kan tilby sine kunder investeringsrådgivning. Banker som har egen konsesjon har distribusjonsavtale med oss og selger våre fond.
Hender holder brosjyre med personer i ufokus. foto

Spesialister på leveranser av spare- og plasseringsprodukter

Vi er et fondsforvaltningsselskap som har spesialisert oss på leveranser av spare- og plasseringsprodukter til alliansebankene og deres kunder. Vi tilbyr bankene agentavtale slik at banker uten egen verdipapirkonsesjon kan tilby sine kunder investeringsrådgivning. Banker som har egen konsesjon har distribusjonsavtale med oss og selger våre fond. 

Les mer om Eika Kapitalforvaltning:

Om oss

Hva gjør vi for alliansebankene
Vi sørger for utvikling av systemer og konsepter som bankene benytter ved investeringsrådgivning. Gjennom kvalitetssikrede prosesser, kompetente, AFR-sertifiserte rådgivere og gode produkter, vil lokalbankene i Eika kunne tilby investeringsrådgivning til folk flest. 

I tillegg til ordinær forvaltning inkluderer våre tjenester til bankene rådgivning i spørsmål om både fundingstrategi, likviditetsforvaltning og policyutforming. Lang og bred kompetanse i forvaltningsteamet bidrar til at bankene i Eika Alliansen står best mulig rustet til å møte de utfordringene nye myndighetskrav stiller til endringer i strategi og porteføljeoppbygging i årene som kommer.

Vår investeringsfilosofi
Vi har en investeringsfilosofi basert på aktive investeringsvalg. Dette innebærer at porteføljene varierer til dels betydelig fra den aktuelle referanseindeksen. Fordi markedets fokus varierer over tid, kan aktive forvaltere gjennom langsiktig tankegang utnytte ”feilprising” som følge av dette, for å skape meravkastning.

Vi er videre opptatt av forholdet mellom avkastning og risiko. Vi søker å redusere selskapsspesifikk risiko gjennom diversifisering /risikospredning. Dette gjør vi ved å ha fokus på solide selskaper og samtidig kontinuerlig evaluere porteføljen og enkeltinvesteringer i lys av ny informasjon.

Eika Kapitalforvaltning

Org.nummer: MVA 979 561 261