Gjennom Eika Gruppen får små og mellomstore norske banker tilgang til nødvendige og verdiøkende produkter, tjenester og stordriftsfordeler. Det er et moderne og kostnadseffektivt økosystem som gir konkurransekraft til selvstendige banker.

Konsernets virksomhet deles inn i områdene fellestjenester, drift og utvikling, forsikring, finansiering, sparing og plassering samt eiendomsmegling. Virksomhet drives gjennom morselskapet og fire heleide datterselskaper:

Eika Forsikring
Eika Kredittbank
Eika Kapitalforvaltning 
Aktiv Eiendomsmegling