Produkter og tjenester

Eika Gruppen har som hovedformål å skape kostnadseffektive tjenester for bankene som henter ut stordriftsfordeler gjennom samarbeid, samtidig som bankene selv ivaretar sin kjernevirksomhet og tjenester.