IT og infrastruktur

IKT i Eika har fokus på bankkundenes opplevelse gjennom IKT leveranser fra Eika Gruppen. Vi jobber på vegne av bankene og på bakgrunn av deres behov for løsninger som binder sluttkunden og banken tettest mulig sammen utvikler og implementerer vi dette.

Fokus på bankkundenes opplevelse

IKT i Eika har fokus på bankkundenes opplevelse gjennom IKT leveranser fra Eika Gruppen. Vi jobber på vegne av bankene og på bakgrunn av deres behov for løsninger som binder sluttkunden og banken tettest mulig sammen utvikler og implementerer vi dette.

Les mer om IT og Infrastruktur