Visjon, verdier og samfunnsansvar

Eika Gruppens hovedoppgave er å sikre sterke omsorgsfulle lokalbanker som en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet.

Visjon

Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken gjennom å være Norges mest attraktive partner for selvstendige banker. Visjonen springer ut fra selskapets grunnleggende formål om å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker som kan være en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet. 

Eika Gruppens bidrag til bankene i Eika Alliansen kommer i form av finansielle bidrag, innkjøps- og stordriftsfordeler, relevante produkter og tjenester, samt tilgang til attraktive partnerskap og samarbeid. Dette bidrar i sum til å styrke bankenes konkurransekraft og markedsposisjon. 

Verdier

Verdiplattformen vår skal bidra til langsiktig måloppnåelse ved å legge tydelige føringer for beslutninger og bedriftskultur. Vi er ett Eika, med pålitelige, engasjerte og modige lagspillere.

Pålitelig

 • Vi står ved kundene, lokalbankene og lokalsamfunnets side.
 • Vi er omsorgsfulle, langsiktige og til å stole på.
 • Vi tar samfunnsansvar, fremmer bærekraft og står rotfestet i vår hensikt.
 • Vi leverer samme kvalitet og service hver gang.


Engasjert

 • Vi er stolte lagspillere som bryr oss og spiller hverandre gode.
 • Vi er oppriktig engasjert i lokal-samfunnet og kundenes utvikling, vekst og behov.
 • Vår jobb er å skape gode og helhetlige kundeopplevelser.
 • Gjennom vårt sterke engasjement bidrar vi til å virkeliggjøre planer, mål og muligheter.


Modig

 • Vi har mot til å være oss selv og tryggheten til å si hva vi mener.
 • Vi viser hverandre gjensidig tillit, tør å være annerledes og står for det vi gjør.
 • Vi tør å gjøre prioriteringer som vi tror er riktige, for å skape verdi for kunder og lokalsamfunn.

Vi styrker lokalbanken