Sikkerhet og antihvitvask

Hvordan unngå kortsvindel og nettsvindel? Hva er egentlig antihvitvask og hva gjør bankene for å unngå hvitvasking? Hvordan unngå e-postsvindel.