Visjon

Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken gjennom å være Norges mest attraktive partner for selvstendige banker. Visjonen springer ut fra selskapets grunnleggende formål om å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker som kan være en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet. 

Eika Gruppens bidrag til bankene i Eika Alliansen kommer i form av finansielle bidrag, innkjøps- og stordriftsfordeler, relevante produkter og tjenester, samt tilgang til attraktive partnerskap og samarbeid. Dette bidrar i sum til å styrke bankenes konkurransekraft og markedsposisjon. 

Verdier

Kjerneverdiene Profesjonell, Kundeorientert og Lagspiller skal bidra til langsiktig måloppnåelse ved å legge tydelige føringer for beslutninger og bedriftskultur. Medarbeidere i Eika Gruppen skal være faglig sterke og bidra til å levere effektive tjenester med høy kvalitet. Alle medarbeidere skal sette lokalbanken og lokalbankkunden i sentrum, forstå deres behov og utvikle de beste løsningene for målgruppene. For å lykkes er det viktig å utnytte selskapets samlede kompetanse og at kolleger spiller hverandre gode.

Profesjonell 
Vi er langsiktige og redelige. Vi leverer effektivt og med høy kvalitet. Vi skal være faglige sterke.

Kundeorientert
Vi tilfører lokalbanken kompetanse og verdifulle tjenester. Vi utvikler løsninger tilpasset lokalbankkunden. Vi støtter lokalbanken i aktiv kundeomsorg.

Lagspiller
Vi er tilgjengelige og bygger gode relasjoner. Vi bruker kompetansen på tvers av avdelinger og selskaper. Vi spiller hverandre gode.

Vi styrker lokalbanken