Visjon

Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Visjonen beskriver ønsket fremtidsutvikling og skal være retningsgivende for konsernets ressursprioritering. Eika Gruppens primære hensikt er å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker som en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet.

Verdiene understøtter konsernets merkevare ved å legge tydelige føringer for våre beslutninger og bedriftskultur. Alle medarbeidere skal sette lokalbanken og lokalbankkunden i sentrum. Medarbeidere i Eika Gruppen skal være faglig sterke og bidra til å levere effektive tjenester med høy kvalitet. Vi lykkes best når vi er tilgjengelige, utnytter kompetansen på tvers av alliansen og spiller hverandre gode.

Profesjonell. Vi er langsiktige og redelige. Vi leverer effektivt og med høy kvalitet. Vi skal være faglige sterke.
Kundeorientert. Vi tilfører lokalbanken kompetanse og verdifulle tjenester. Vi utvikler løsninger tilpasset lokalbankkunden. Vi støtter lokalbanken i aktiv kundeomsorg.
Lagspiller. Vi er tilgjengelige og bygger gode relasjoner. Vi bruker kompetansen på tvers av avdelinger og selskaper. Vi spiller hverandre gode

"Vi styrker lokalbankene"