Gaver til samfunnsnyttig virksomhet

Overskuddet gis tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til samfunnsnyttig virksomhet. Lokalbanken er ofte helt avgjørende for at små bedrifter i distriktene har tilgang til nødvendige lån og finansiering.

Lokale arbeidsplasser
Lokalbanken har et nært og engasjert forhold til lokalsamfunnet. Bankene ønsker å være med på å bygge opp lokalt næringsliv med lokale arbeidsplasser. God kjennskap til kundene og lokalmarkedet gjør at lokalbankene kan strekke seg lengre i enkeltprosjekter enn større banker med sentralisert beslutningsprosess og uten lokal kunnskap.

Organisasjon og arbeidsmiljø
Mangfold og likestilling er grunnleggende for å skape bærekraftig utvikling. I Eika er trivsel på arbeidplassen en viktig prioritet, og det legges til rette for at alle medarbeidere skal ha like muligheter til jobbutvikling og karriere.