Sparebankenes forretningsmodell bygger på ansvarlig og lokal samfunnsutvikling

Gaver til samfunnsnyttig virksomhet
Overskuddet gis tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til samfunnsnyttig virksomhet. Lokalbanken er ofte helt avgjørende for at små bedrifter i distriktene har tilgang til nødvendige lån og finansiering.

Lokale arbeidsplasser
Lokalbanken har et nært og engasjert forhold til lokalsamfunnet. Bankene ønsker å være med på å bygge opp lokalt næringsliv med lokale arbeidsplasser. God kjennskap til kundene og lokalmarkedet gjør at lokalbankene kan strekke seg lengre i enkeltprosjekter enn større banker med sentralisert beslutningsprosess og uten lokal kunnskap.