Barneforsikring

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring sikrer barnet økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.
  • Kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring
  • Dekker varig medisinsk invaliditet, alvorlig sykdom og uførhet
  • Forsikringen koster kun 210 kr per måned
Kontakt meg om barneforsikring

Om forsikringen

Gir utbetaling ved

Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke

Arbeidsuførhet

Utvalgte alvorlige sykdommer

Økonomisk bistand til foresatte ved utvalgte sykdomstyper

Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler

Merutgifter i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende

Behov for langvarig pleie/omsorg

Dødsfall

 
Behandlingsutgifter  

Visste du at...

Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen gjelder frem til fylte 26 år. 

Forsikringen gir dekning i tillegg til det man får fra folketrygden, og kan gi deg som forelder økonomisk mulighet til å tilpasse hverdagen for å være sammen med barnet ditt.