Båtforsikring

Fritidsbåter registrert i Småbåtregisteret eller Securmark kan forsikres hos oss.
  • Kasko dekker bl.a. sammenstøt, kantring, synking og transport i Europa
  • Maskinskade dekker bruddskader i båtens maskinelle utrustning
  • Båt Pluss dekker skade på eller tap av løsøre og jolle med inntil kr 30 000
Kontakt meg om båtforsikring

Båt Pluss Maskinskade Kasko Brann/tyveri
       
Opplagsutstyr inntil 15 000 kroner
Fastmontert utstyr
Løsøre inntil 30 000 kroner
Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade
Skader på drivstoffsystem

Erstatning overnatting ved reparasjon


Bruddskader i maskinell utrustning


Skade på tilbehør

Transport av skadet båt

Redning

Bergelønn


Tyveri


Brann


Ulykke*


Ansvar*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).

Tilhenger

Eier du tilhenger, båthenger eller hestehenger kan disse forsikres hos oss.