Båtforsikring

Fritidsbåter registrert i Småbåtregisteret eller Secumark kan forsikres hos oss.
  • Kasko dekker bl.a. sammenstøt, kantring, synking og transport innen Norden
  • Maskinskade dekker bruddskader i båtens maskinelle utrustning
  • Båt Pluss dekker skade på eller tap av løsøre og jolle med inntil kr 30 000
Kontakt meg om båtforsikring

Dette dekkes av forsikringen

Se hva som passer deg og ditt behov best.

Båt Pluss Maskinskade Kasko Brann/tyveri
Oppslagsutstyr inntil 15 000 kroner

Fastmontert utstyr

Løsøre inntil 30 000 kroner

Joller m/ motor 30 000 kroner

Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade

Skader på drivstoffsystem 

Avbruddsforsikring for erstatningsmessig brann/tyveriskade

Erstatning overnatting ved reparasjon

Bruddskader i maskinell utrustning        
Skade på tilbehør 

Transport av skadet båt

Redning

Bergelønn

Tyveri

Brann

Ulykke*

Ansvar

*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg! 

Her finner du direkte link til Småbåtregisteret.

Tilhenger

Eier du tilhenger, båthenger eller hestehenger kan disse forsikres hos oss.