Mange lengter etter late feriedager ved Middelhavet, men flyreisen er avlyst på grunn av restriksjoner. Sommerferien 2021 kommer de fleste av oss til å tilbringe i Norge - enten på hjul, i et telt eller på vannet.

Hvis du er en av de som skal være skipper på egen skute er det viktigste du gjør å tenke sikkerhet enten du er på Mjøsa, sjøen eller hvor enn du måtte være.

Følg Redningsselskapets sjøvettregler:

  1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  4. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
  5. Vær uthvilt og edru.
  6. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Husk at ethvert brudd på promille-reglene til sjøs gir tap av føreretten. Landets øverste domstol har avgjort at om man kjører båt med mer enn 0,8 i promille skal man bli fratatt førerett til båt i minst ett år.

 

Vikepliktregler til sjøs

  • Du har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord (høyre).
  • Du har vikeplikt for båter du innhenter.
  • Motorbåter har vikeplikt for seilbåter under seil.
  • Fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøyer. (Norsk særregel - forenklet)

Kilde: Redningsselskapet

Snakk med oss om båtforsikring.

#tavarepå de gode dagene på vannet