ATV/firhjuling

Eier du registrert firhjuling eller ATV kan du forsikre denne hos oss.
  • Kasko dekker skade på eget kjøretøy og sikkerhetsutrustning som medfølger kjøretøyet
  • Alle forsikringsalternativene innebærer fri rettshjelp
  • Reduksjon av egenandel på tyveri når firhjulingen er sikret med FG-godkjent lås
Kontakt meg om forsikring av ATV/firhjuling

Om forsikringen


Kasko Brann/tyveri Ansvar
Fastmontert utstyr
Sikkerhetsutrustning
Skade på kjøretøy
Tyveri

Brann


Ulykke*

Rettshjelp


Ansvar

*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).