Som førstegangs boligkjøper har du kanskje lagt merke til en del forkortelser og uttrykk som ikke alltid er selvforklarende. Hva inkluderes i et P-rom? Og hvem er disse gjenboerne som stadig blir nevnt?

Her ordboken for deg som er på boligjakt.

 

Forsikringer:

 • Boligforsikring: En forsikring som dekker brann, vann, tyveri og naturskader på boligen din. Sjekk Eikas boligforsikring.
 • Innboforsikring: Dekker skader eller tap av møbler og andre gjenstander i hjemmet ditt. Les om Eikas innboforsikring.
 • Verdigjenstandforsikring: Dekker tap på verdigjenstander utover det en innboforsikring dekker.
 • UNG-forsikring: Eikas UNG-forsikring inkluderer innbo-, reise- og ulykkesforsikringer. Alt du trenger i én pakke.

 

Ulike leilighetstyper:

 • Andelsleilighet: En leilighet som er knyttet til en andel i et borettslag.
 • Aksjeleilighet: Leilighet i en boligeiendom som er organisert som aksjeselskap.
 • Selveierleilighet: Du har enerett til å bruke selve leiligheten, men hele eiendommen eies sammen med andre seksjonseiere.

 

Areal:

 • P-rom: Primærrom er oppholdsrom i boligen din, typisk stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og gang.
 • S-rom: Sekundærrom er uinnredede rom, for eksempel bod og garasje.
 • BRA: Bruksarealet er hele arealet innenfor ytterveggene. Samlet bruksareal er P-rom pluss S-rom.
 • BTA: Bruttoarealet er «alt». Alle gulvflater, og inkludert inne- og yttervegger, er med i bruttoarealet.
 • Fellesareal: De delene av eiendommen som ikke disponeres eksklusivt av én seksjonseier, slik som lekeplasser og trappeoppganger.

 

Priser og kostnader:

 • Prisantydning: Prisen selgeren og megleren forventer å få for boligen.
 • Verditakst: Boligens markedsverdi. Taksten blir satt av en takstmann.
 • Fellesgjeld: Det er den gjelden borettslaget har felles. Andel fellesgjeld er den delen av fellesgjelden som hver enkelt leilighet står ansvarlig for.
 • Felleskostnader: Kalles ofte «husleie» og dekker ting som strøm til fellesareal, snøbrøyting og lignende.

 

Andre ord og uttrykk:

 • Gjenboere: Brukes ofte om bygning eller bolig med innsyn til en annen bolig, for eksempel over gårdsrommet i bygårder.
 • Dokumentavgift: Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. Den betales av kjøper og utgjør 2,5 prosent av kjøpesummen. Gjelder ikke ved kjøp av andels- eller aksjeleilighet.
 • Energimerking: En ordning for å evaluere byggets energikvalitet. Går fra A (best) til G (dårligst).