Det er ikke nødvendigvis høyden på snøen som er målestokk for når du bør måke snø fra taket ditt. Det er heller hva slags snø som ligger der. I snitt veier 1 meter snø rundt 300 kilo per kubikkmeter. Våt snø er mye tyngre.

Husets byggeår gir en god pekepinn på hvor mye taket tåler

Hus bygget før 1980 har tak som skal tåle opptil 150 kilo snøtyngde per kvadratmeter, mens kravene for hus bygget etter 1980 er på...

Vær obs på knirk og smell 

For å være på den sikre siden, bør du måke i god tid før grensen er nådd og snøen blir for tung og våt. Merker du endringer i bygget som for eksempel at dører og vinduer går tregt, kan dette skyldes snømengden på taket. Knirk og smell i konstruksjonen kan bety at det er fare på ferde. 

Dette bør du tenke på når du skal måke taket: 

  • Det aller viktigste er din egen sikkerhet.
  • Prøv å måke taket så jevnt som mulig. Skjevbelastning kan være mer kritisk enn en større og jevnt fordelt belastning.
  • Ikke fjern all snøen. Det er lett å få skade på papp-, plate- og takstein. La 10 - 20 cm ligge igjen.
  • Ta en vurdering på hvor snøen havner. Det kan være at tilstøtende tak og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.
  • Er det snø helt opp fra husveggen til taket, bør du være forsiktig med bruke av maskiner når du fjerner snøen. Snøen på taket kan bli ustabil og settes i bevegelse.
  • Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som festes gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette konstruksjonen i svingninger i den ikke tåler.