Innboforsikring

Innboforsikring

Hjemmet ditt rommer ofte større verdier enn du tror. En god innboforsikring sikrer alle tingene du tar med deg når du flytter inn. Og husk – innboforsikring er viktig enten du eier eller leier bolig.

Hvilken forsikring passer for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Innbo Pluss Innbo
   
Uhellsforsikring inntil 30 000 kroner i hele verden


Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet


Innbo som blir skadet i flytting med egen bil


Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 40 000 kroner 
(er sykkel registrert i et FG-godkjent sykkelregister, halveres egenandel ved sykkeltyveri)


Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 10 000 kroner
(er sykkel registrert i et FG-godkjent sykkelregister, halveres egenandel ved sykkeltyveri)


Tyveri fra uteareal på forsikringsstedet (utvidet sum Innbo Pluss)


Ombygging av bolig pga. ulykke eller handikap


Identitetstyveri


Skade på matvarer og luktskader på fryser og kjøleskap


Brann-, vann- og tyveriskade
   

 

 Se fullstendige vilkår (pdf) 

Ønsker du mer rådgivning?

Bli kunde i en lokalbank

Noen spørsmål er for store for nettet. Vi har mer enn 50 lokalbanker med dyktige rådgivere som kan hjelpe deg med å finne gode løsninger for deg og ditt behov.