Meld skade

 Du kan enkelt melde skade ved å finne din skadekategori i menyen under. Her kan du også ettersende vedlegg, informasjon eller spørsmål i en pågående skadesak.

Telefonnummer for ulike skadetyper

  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring