Når du trenger juridisk bistand - søk om rettshjelp

Når du trenger juridisk bistand - søk om rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du er part i en tvist som er omfattet av forsikringen. Rettshjelp er en del av våre forsikringer for bolig, fritidsbolig, innbo, reise, båt og kjøretøy.

Spørsmål og svar