Det første du må gjøre er å beskrive hendelsesforløpet så nøyaktig som mulig. Det er lurt å gjøre dette mens du ennå har uhellet friskt i minnet. Husk å sikre bevis fra skadestedet. Ta bilder fra skadestedet og noter navn, adresse og telefonnummer fra eventuelle vitner. 

Hvordan melde inn en skade
Når du skal melde skade på bilen har du flere valg, du kan enten melde skaden elektronisk, ringe oss på 915 03 850, sende e-post til forsikring@eika.no eller fylle ut skademelding som sendes per post.
 
Hvilke dokumenter må legges ved når du melder en skade?
 • Skademelding med beskrivelse av hendelsen. 
 • Bilder fra skadestedet, hvis du har det. 
 • Andre relevante opplysninger i forbindelse med skaden/uhellet.
 • Ved maskinskade er det viktig at du tar kontakt med verksted, fortrinnsvis merkeverksted.
  Husk å gi beskjed til verkstedet at de må kontakte Eika før reparasjon igangsettes. 
Hvem avgjør skyldspørsmålet? 
Din oppgave er å beskrive hva som har skjedd i detalj, slik at saksbehandler kan avklare skyldspørsmålet og hva som er riktig for din sak. Hvis det er sannsynlig at det er den andre partens skyld, eller det er uklart hvem som har skylden, tar saksbehandler kontakt med den andre partens forsikringsselskap for å avklare dette. 

Når kan bilen repareres? 

Selv om du er ivrig etter å få bilen på veien igjen, er det viktig at ting gjøres i riktig rekkefølge:
 1. Skaden må meldes før kjøretøyet leveres til verksted. Vi anbefaler at du benytter et av våre avtaleverksteder. 
 2. Lever bilen til verkstedet og oppgi skadenummeret. 
 3. Verkstedet setter opp et reparasjonstilbud som sendes til Eika for godkjenning. 
 4. Når reparasjonstilbudet er godkjent av oss, kan du sette i gang reparasjon hos verkstedet.
 5. Fakturaen sendes fra verksted til Eika for oppgjør. Verkstedet har mottatt opplysninger fra Eika om egenandel og eventuell reduksjon i erstatningen. Dette er noe du selv betaler til verkstedet. 
 6. Husk å betale merverdiavgift hvis det er kjøretøy i næring som er reparert. Dette skal ikke være med i fakturaen som går til Eika og betales direkte til verkstedet. 
Hva om det ikke lønner seg å reparere kjøretøyet? 
 • Hvis skaden er større enn markedsverdien på bilen, blir den innløst. Det vil si at Eikas takstmann finner markedsverdi på tilsvarende bil, og sender rapport på dette til saksbehandler. 
 • Saksbehandler sender deretter et erstatningstilbud til deg basert på rapporten. 
 • Aksepterer du erstatningstilbudet sender du oss elektronisk salgsmelding via www.vegvesen.no på vårt organisasjonsnummer 979 62 8684 og telefonnummer 479 04 149.
 • Eika overtar det innløste kjøretøyet og utbetaler erstatning til deg. 
Har du andre spørsmål relatert til skadeoppgjør eller bilforsikring? 
Du kan lese mer om bilforsikring her. Du kan også ringe vårt Kundesenter på 915 03 850 eller sende oss en e-post på forsikring@eika.no

Vi finner stort sett en løsning alle er fornøyde med.