Vær tydelig
Bruk fart, tegn og plassering slik at andre ser og forstår deg. Fordi du er en mye mindre trafikant enn biler og andre større kjøretøy må du kjøre mye mer tydelig og bestemt. Din kjøreatferd skaper en motreaksjon fra andre trafikanter. Når du kjører motorsykkel vil motreaksjonen være annerledes enn hva du er vant med fra bilkjøring.

Bruk alltid skikkelig kjøreutstyr
Det observeres stadig oftere at folk kjører i hverdagsklær. Det er som å demontere airbagen og klippe over sikkerhetsbeltet i bilen. Kvaliteten på utstyret bestemmer hvor skadet du blir dersom det oppstår et uhell.

Kjør etter egne evner
De aller fleste uhellene med motorsyklister skyldes MC-førerens egne feil. Sørg for å trene opp dine svakheter. Kjør med en fart og avstand som passer dine evner til å bremse og styre.

Unngå at andre kan kjøre på deg
Dette høres kanskje litt merkelig ut, men er en veldig viktig strategi. Det er meningsløst å velge en fart mot kryss som gjør at du kommer frem samtidig med kryssende trafikk. Bryter andre vikeplikten eller kjører på rødt lys, er det fryktelig ubehagelig å være foran fronten på bilen. På flerfelts vei bør du plassere deg taktisk, i tilfelle bilisten skulle kutte rundkjøringa, vingle eller skifte.

Vær alltid beredt
Innlysende nok kommer alltid en fare brått på. Du må alltid kjøre med handlingsberedskap, klar til å styre eller raskt endre farten. Ta pause når du kjenner at du trenger å strekke på beina. Orker du kun korte etapper, tren deg opp. Skaff en sykkel som passer kroppen din eller ta ofte pauser.

God tur – kjør forsiktig!

Kilde: NAF