- Mange foreldre vet ikke hvor de skal henvende seg dersom barnet deres blir utsatt for digital mobbing. Det viser til et behov for både bedre informasjon og sikkerhet rundt temaet, forteller Didrik Stensrud, Leder Produkt og pris i Eika Forsikring.  

- I ytterste konsekvens kan nettmobbing medføre til alvorlige psykiske problemer for offeret. At onlineforsikringen derfor dekker utgifter til inntil 10 psykolog-/rådgivningstimer i tillegg til utgifter ved fjerning av elektronisk materiale knyttet til nettmobbingen er en selvfølge, sier Stensrud. 

Videre dekkes kostnadene inntil 25.000 kroner ved såkalt omdømmestyring, dvs. tiltak som er utformet for å gjenopprette omdømmet til den berørte. Målet er da å slette bestemt innhold, som et bilde eller en video fra indeksen til en søkemotor. Spor fra nettsteder, fora, blogger og sosiale nettverk vil dermed ikke vises lenger, eller i det minste ikke vises øverst i søkeresultatene. 

Les mer om onlineforsikring her!

Hva er egentlig nettmobbing?
Med nettmobbing menes publisering av materiale på nettet med ondsinnede hensikter og er ment å føre til forlegenhet, ydmykelse eller engstelse. Ofte ved bruk av forfalskede eller avslørende bilder og videoer, sjikanerende meldinger og trusler, stygge kommentarer i kommentarfelt. 

I følge Elevundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet fra 2019 svarer 1,8 prosent av elevene at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere. 33,7 prosent av de som blir mobbet digitalt svarer at noen spredde ting på nettet som sårer de.

Nesten halvparten av jenter i alderen 15-16 år sier de har opplevd at noen har lagt ut bilder av dem som gjorde dem trist eller sint, ifølge barn- og medieundersøkelsen til medietilsynet fra 2018.

 

Gode råd:

  • Lær barnet ditt en fornuftig mediebruk
  • Snakk om nettmobbing
  • Ta barnet på alvor når dere snakker om mobbing og ikke bagatelliser hans eller hennes opplevelser
  • Ta kontakt med klasseforstander og/eller foreldre til mobberne
  • Få hjelp hvis hendelsene ikke stopper