Enklere typer reiseskader utbetalt på nærmest minuttet
- Vi har forståelse for at kunder kan oppleve at saksbehandling av disse skadesakene er tidkrevende, og dette ønsket vi å gjøre noe med, sier Arild Frisli som er skadesjef i Eika Forsikring. Han har sammen med Skadedirektør Kristin Bjerkli ledet forbedringsarbeidet og innføring av en automatisert saksbehandling for avbestilling av reiser, som nå gir utbetaling på minuttet. 


Arild Frisli, skadesjef i Eika Forsikring

- Eika Forsikring har gjennom flere år hatt automatisert saksbehandling på andre typer skadesaker, men dette er første tilfellet hvor tjenesten er utvidet til å gjelde også hvor kunden selv initierer prosessen ved å melde skade digitalt. Dette forbedringsarbeidet er vi veldig stolte av – og tror også kunder vil sette stor pris på, sier Arild.

Raskt og problemfritt oppgjør på andre skadetyper etter hvert
Løsningen har allerede gjennomført utbetaling til kunder, og Arild legger til at tjenesten er planlagt innført for også andre typer skader over tid, slik at kunder kan få raskt og problemfritt oppgjør på de skadetypene som muliggjør en slik automatisert saksbehandling. – Vi har stort fokus på forbedring av skadeoppgjørsprosessen og kundeopplevelse. Automatisert saksbehandling med oppgjør på minuttet er bare ett av flere tiltak det jobbes med for tiden, sier Arild, som håper at Eika Forsikring sine kunder tar godt imot tjenesten.