Nyttig informasjon om reiseforsikring

Hva dekker reiseforsikringen?

Helårs reiseforsikring og koronasituasjonen

Artikkelen ble sist oppdatert 6. mars 2022.

Eika Forsikring følger reiseråd som til enhver tid foreligger fra Utenriksdepartementet. UDs reiseinformasjon finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
Vi anbefaler alltid våre kunder å følge reiserådene.

 

Viktig informasjon til deg som har planlagt å reise:

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i situasjonen og innreisereglene i landet du skal reise til, herunder hvilken dokumentasjon du trenger dit du skal da det er ulike regler for karantene og testing i de ulike landene.

Det er UDs reiseråd som ligger til grunn for om forsikringen omfatter avbestilling av reisen grunnet korona. Før du bestiller deg reise eller skal ut å reise, anbefaler vi deg å holde deg oppdatert over hvilke land det foreligger reiseråd til.

Velger du å reise til et land hvor det foreligger pandemirelaterte reiseråd, og reisen din ikke er strengt nødvendig, vil ikke reiseforsikringen din gjelde forhold som måtte oppstå relatert til pandemien.

Dersom du har reist til et land uten reiseråd, og det blir utstedt reiseråd i løpet av ditt planlagte opphold på destinasjonen, vil forsikringen dekke merkostnadene dine til ombooking, utover det transportør er pålagt å dekke, dersom det offentlige transportmidlet du opprinnelig hadde planlagt å reise hjem med ikke går til avtalt tidspunkt.

 

Avbestilling av utenlandsreiser

Helårs reiseforsikring dekker udekket tap om du eller din eneste medreisende blir uventet syk eller skadet, også dersom en av dere skulle bli syk av korona før avreise. Dokumenteres med legeattest.

Avbestilling av utenlandsreiser dekkes av reiseforsikringen din dersom det ved utreisetidspunktet foreligger et reiseråd fra UD, forutsatt at det ikke forelå reiseråd da reisen ble bestilt. Husk alltid å kontakte reisearrangør eller transportør først for å avbestille og få tilbakebetalt utgiftene dine. Forsikringen dekker det reisearrangør eller transportør ikke er forpliktet til å refundere.

Avbestilling av reiser på grunn av frykt, at du har vært nærkontakt til en smittet, påvist smitte/positiv test alene, eller at man ikke lenger ønsker å reise, er ikke omfattet av reiseforsikringen. Forsikringen vil heller ikke omfatte avbestilling som følge av endring i norske eller utenlandske myndigheters innreise- eller karanteneregler.

 

Utenlandsreiser til land hvor det ikke foreligger reiseråd

Her vil reiseforsikringen din gjelde som normalt, også om du skulle bli koronasyk. Vær allikevel oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter avbestilling, fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager hvis du ønsker å avbryte reisen på grunn av endring i smittesituasjonen på reisemålet, eller frykt for smitte, uten at norske myndigheter har utstedt nye reiseråd.

 

Innreise og karanteneregler

Vi anbefaler å følge med på hvilke innreise- og- karanteneregler som evt. måtte gjelde på reisemålet og ved hjemkomst. Disse finner du på regjeringen.no.

Forsikringen dekker ikke avbestilling som følge av innreisenekt på reisemålet.

Hvis du etter utenlandsreise, selv om landet ikke hadde reiseråd ved innreise, blir pålagt karantene ved hjemkomst, vil ikke forsikringen omfatte kostnader forbundet med dette.

 

Avbestilling av innenlandsreiser

Vår helårs reiseforsikring omfatter også avbestilling av innenlandsreiser dersom du skulle bli akutt syk, også om du skulle bli koronasyk. Husk legeattest!

Forutsetning for avbestilling som følge av pålagt smittekarantene

Spørsmål og svar