Koronapandemien

Hva dekker reiseforsikringen?

Oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker ift. koronasituasjonen

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia, samt for de landene på EUs tredjelandsliste som FHI anser som trygge. Dette betyr at fra denne dato, og i disse landene, vil reiseforsikringen gjelde som normalt for alle, også for de som enda ikke er vaksinert.

Utenlandsreiser
Eika Forsikring følger fortsatt Utenriksdepartementets reiseråd, som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle andre land omfattet av reiseråd, frem til 5. juli. 
Velger du å reise likevel, vil den helårlige reiseforsikringen din gjelde som normalt, men ikke for koronarelaterte hendelser i områder der det foreligger reiseråd, selv om du er vaksinert. UDs reiseinformasjon finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Reiser du til et land etter at reiserådet er opphevet, vil også skader som har sammenheng med koronasituasjonen være omfattet. Vær allikevel oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom ferien må avbrytes som følge av endringer i smittesituasjonen, eller det kommer nye reiseråd.

Avbestilling av utenlandsreiser
Vi dekker avbestilling dersom det ved utreisetidspunktet foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet, forutsatt at det ikke forelå reiseråd når reisen ble bestilt.

Avbestilling av innenlandsreiser
Vår helårs reiseforsikring omfatter avbestilling dersom du skulle bli akutt syk. Forsikringen er også utvidet slik at den nå også omfatter avbestilling av fritidsreiser dersom du ikke får reist fordi du sitter i pålagt smittekarantene. Utvidelsen gjelder med avreise fra og med 31. januar 2021, til og med 31. august 2021.

Forutsetningene for utvidet dekning: 

  • Utlegget er ikke refunderbart av reisearrangør.
  • Du er syk eller har symptomer som er forenelig med koronasykdom og skal i karantene iht. retningslinjene til FHI.
  • Du eller noen i medforsikret familie blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter.
  • Når din eneste medreisende blir pålagt slik karantene.
  • Dette må kunne dokumenteres.

Utvidet dekning for avbestilling gjelder ikke ved: 

  • Frykt for smitte.
  • Innreisekarantene etter utenlandsopphold.
  • Utlegg som er refunderbart av reisearrangør.

Vi er her for deg

Meld skaden din her eller kontakt oss på telefon: (+47) 915 03 850 (tast 2).

Merk: vi har et stort antall saker som meldes til oss. Du må derfor påregne lengre saksbehandlingstid enn normalt.