Gå til din bank for informasjon om priser, bestilling og andre henvendelser.

Eika Forsikring

Eika Forsikring er Norges sjette største forsikringsselskap som gjennom alliansebankene retter seg mot privatpersoner, landbrukskunder og småbedrifter. Vi ble etablert våren 1999 under navnet Terra Forsikring. I mars 2013 skiftet vi navn til Eika Forsikring.