Andelseiermøte - Eika Spar

Velkommen til andelseiermøte i Eika Spar

Styret i Eika Kapitalforvaltning AS innkaller herved til andelseiermøte i Verdipapirfondet Eika Spar den 22. oktober kl. 16.30 i Eika Kapitalforvaltning AS sine lokaler i Parkveien 61 i Oslo.

 

For mer informasjon logg inn i  Eika Investortjenester.