Hensynet til miljø, sosiale utfordringer og god eierstyring har lenge vært en viktig del av Eikas investeringsstrategi. Nå trappes den bærekraftige satsingen i Norge og Norden ytterligere opp, forteller investeringsdirektør Alexander Miller.

- Helt siden 2010 har vi luket ut selskaper som ikke oppfyller våre krav til ESG, og i årene framover vil bærekraft være en større del av selskapsanalysene vi gjør. Det er viktig å gi kundene våre et innblikk i dette arbeidet. At det er mulig å investere i selskaper som bidrar til å gjøre verden til et bedre sted, forklarer Miller.

ESG: Lønnsom og ansvarlig investering

ESG står for Environmental, Social and corporate Governance og handler om å ta hensyn til miljø, sosiale utfordringer og god eierstyring i en investeringsbeslutning. En god ESG-strategi gir en bærekraftig og langsiktig avkastning. Et selskaps ESG-profil inngår alltid som et av kriteriene når Eika Kapitalforvaltning gjør en investeringsbeslutning.

Sjekk våre fond og start sparing i Smartspar

Sammen kan vi påvirke

For deg som privatperson og fondssparer betyr det at du kan velge å sette sparepengene dine i fond som utgjør en forskjell. Forvalterne i Eikas «lokale» fond – Eika Norge, Eika Norden og Eika Spar – påvirker bedrifter i lokalmiljøet ditt og selskaper i hele Norden til å fokusere på bærekraft. Du og din investering blir på den måten en del av den kollektive «stemmen» til fondet. Her står vi sammen om å påvirke selskapene vi har investert i, forklarer han.  

Finner morgendagens vinnere

Det etiske aspektet er viktig, samtidig skal det selvsagt lønne seg å spare i Eika-fond. Alexander Miller mener at satsingen på bærekraftige selskaper ikke går på bekostning av lønnsomhet.

- Vi er på jakt etter morgendagens vinnere. 

Det kan for eksempel være fornybar energi, selskaper som produserer alternativer til kjøtt, eller bedrifter som utvikler nye løsninger når det gjelder emballasje og innpakning av mat, sier han og fortsetter: Vi mener lønnsomhet og bærekraft går hånd i hånd, og ser etter selskaper som både er lønnsomme og som drives i henhold til langsiktige og bærekraftige mål.  

Nedbrytningen av beholdning i porteføljene på region og sektor

Bærekraftige investeringer på 1-2-3

  1. Vi utelukker selskaper som ikke oppfyller våre krav til ESG.
  2. Vi investerer i bærekraftige selskaper som vi har tro på, samtidig som vi avdekker potensielle risikoer når det gjelder, for eksempel, miljø, etikk og omdømme.
  3. Vi påvirker selskapene til å bidra til å hensynta alle aspekter ved ESG i sin virksomhet..

Høy avkastning – og gode investeringer

Hovedformålet med å investere i ulike selskaper i Norge og Norden er å gi deg best mulig avkastning på sparepengene dine. 

- Det er et ansvar jeg føler vi ivaretar gjennom satsingen på bærekraftige investeringer i Norge og Norden. Kundene våre skal kunne sove godt om natta – vel vitende om at sparepengene deres er i de beste hender, avslutter Miller.

 

Appen Smartspar gjør det enkelt å spare

Logg inn og få full oversikt. Du trenger ingen forkunnskaper, vi hjelper deg å velge fond. Du kan opprette sparing til deg selv eller barna, og invitere andre til å bidra.

Dette er Eika Kapitalforvaltning

  • Forvalter 13 fond, der flertallet er aksjefond. I tillegg opererer selskapet med cirka 160 eksterne fond.
  • Har en forvaltningskapital på over 50 milliarder der ni milliarder er i privatmarkedet.
  • Har cirka 125.000 privatkunder.
  • Selskapet har 26 ansatte der 10 er forvaltere.
  • Eies av 66 sparebanker i Eika Alliansen.