- Når vi står midt oppi en hendelse som et virus-utbrudd er det veldig lett å se mørkt på det. Men for oss som forvaltere er det viktig å forholde seg rolig og analytisk til situasjonen, sier investeringsdirektør for aksjer i Eika Kapitalforvaltning, Alexander Miller. De fleste bransjer leverer produkter hvor etterspørselen sannsynligvis bare blir forskjøvet i tid og da betyr ikke dette så mye for den langsiktige inntjeningen, avslutter Miller 

 

Hvordan bevare roen når aksjemarkedet svinger?

  • Svingninger i aksjemarkedet er helt naturlig når man sparer i aksjer. Har du en langsiktig plan for sparingen din, vil det sannsynligvis være lurt av deg å holde deg til din opprinnelige spareplan.
  • Derfor er det fornuftig å fortsette sparingen din basert på kunnskap, heller enn spontan frykt, og ta gjerne kontakt med oss hvis du er usikker.

Frykten for effekten av Korona-viruset påvirker aksjemarkedene over hele verden. Basert på tidligere tilsvarende hendelser, tror vi i Eika Kapitalforvaltning at dette er forbigående.

 

Fondssparing er langsiktig sparing, og når man sparer jevnt og trutt med en lang tidshorisont viser historien at sparing i aksjefond er en god spareform. 

 

 

Dette bildet viser hvordan en nedgang på børsen bare er en del av jevnlige svingninger, mens verdiene totalt sett stiger.

 

- Det er lett å se at aksjefond lønner seg, men det forutsetter to ting: 

  1. Den som sparer kan leve med at sparepengene svinger i verdi.
  2. Sparingen må være langsiktig, nettopp på grunn av svingningene.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.