Etterslepet etter Covid 19 pandemien er fortsatt til stede i markedene. Spesielt rammer det selskaper med verdikjeder på tvers av kontinenter da arbeidskraft og transport har vært en global utfordring de siste 2 årene. 

I en verden der teknologisk innovasjon er viktigere enn noen gang er det spesielt én utfordring som stikker seg ut – mangel på halvledere. En halvleder er en isolator som kan lede strøm når den oppnår høy nok temperatur. Dette gir komponenten den egenskapen at den enten fører strøm, eller ikke. En slik egenskap trengs i alle elektriske enheter man ønsker å skru av og på som for eksempel mobiltelefonen, datamaskinen, bilen eller TV’en (bare for å nevne noen).   Majoriteten av slike halvledere produseres i Taiwan der omfanget av Covid 19 pandemien har vært brutalt. Arbeidsstyrken ble redusert, fabrikker ble stengt ned og eksport ble utfordrende grunnet stengte landegrenser. 

På toppen av dette er halvledere blitt dyrere å produsere grunnet høyere råvarepriser – spesielt silisium som er hovedkomponenten i en halvleder. 

En halvleder er en isolator som kan lede strøm når den oppnår høy nok temperatur.

Hvordan har dette påvirket aksjemarkedene? 

Verdikjeden fungerer som følger; et selskap produserer råvaren silisium (ELK NO) og selger til halvlederprodusentene i Taiwan (TCMS), deretter kjøpes halvlederne av selskaper som setter dem sammen i et system for at de skal fungere i ulike datakomponenter (NOD NO), som igjen selger dem til produktutviklingsselskaper som Apple, Samsung og Volkswagen. Til slutt kjøper vi produktene fra vår nærmeste bilforhandler/elektrokjede. 

Selskapene som tjener på dette, er de som klarer å overføre prisøkningen i råvarematerialene til kunden sin. Eksempelvis vil Elkem ta høyere pris av TCMS, som vil selge halvlederne dyrere til Nordic Semiconductor, som igjen vil prøve å selge det enda dyrere til Apple, som til slutt vil ta mer penger for iPhonen de selger til oss konsumenter.  

Oslo Børs 

Et selskap som rammes mye av den ovennevnte problematikken er Adevinta. Denne aksjen drives i stor grad av Online bruktbilsalg i Tyskland gjennom sitt eierskap i Mobile. Da de store produsentene sliter med tilgang på komponenter(som halvledere), stopper produksjonen opp, hvilket betyr at det kommer færre nybiler inn i markedet. Når det er færre nybiler å få kjøpt selges det også færre bruktbiler, og omsetningsveksten til Adevinta stopper opp. I tillegg brukes det 10 ganger så mange halvledere i en Elektrisk bil som i en fossil bil – som igjen styrker effekten av komponentmangel. Adevinta er ned 42 % hittil i år.