I denne artikkelen vil jeg ta for meg hvordan det kombinerte nordiske investeringsuniverset byr på en meget veldiversifisert og spennende investeringspalett som også er verdensledende på ESG, og snakke litt om de mest spennende nordiske mesterne.

For vår del traff vi gullfuglen med oljefunnene vi gjorde på slutten av 60-tallet og olje har uten tvil vært den desidert største bidragsyteren til vår velferd de siste 50 årene. Stakkars svensker som sa nei til Volvo avtalen. På mange måter ble våre naboer «tvunget» til å finne andre ting de kunne tjene penger på. Og mens vi har badet i oljepenger og selvfølgelig kan være stolte av vår ledende kompetanse innenfor offshore, har naboene våre avlet frem verdensledende globale selskaper innenfor andre bransjer som f.eks. industri og helse. Faktisk så er det slik at hvis vi måler eksport som andel av den totale verdiskapningen (BNP) i de nordiske landene, så har Sverige og Danmark dratt ifra Norge de siste 20 årene. Over halvparten av det danske BNP tallet stammer fra eksport. Det hadde du kanskje ikke tippet på stående fot?

Eksport som andel av BNP for Norge, Sverige og Danmark 

Norden – «en verden i miniatyr».

Dette uttrykket er brukt før, men jeg synes det beskriver poenget så godt at det ikke skader og bruke på nytt. Norden er på mange måter en refleksjon av det globale investeringsuniverset. Med dette mener jeg at sektoreksponeringene man får ved å investere i et nordisk aksjefond, på mange måter ligner det man ville fått om man velger et globalt fond. Litt mindre av teknologiselskaper her hjemme enn hva du får i USA, men de nordiske landene hver for seg byr på forskjellige sektorer og selskaper som er verdensledende innenfor sine nisjer. Summen av disse er et investeringsunivers som byr på diversifisering mot mange forskjellige sektorer og selskaper som er globale og leverer produkter langt utover sine landegrenser. I tillegg til gode produkter, har disse selskapene også levert meget god avkastning for sine aksjonærer over en lang periode. 

Summen av disse er et investeringsunivers

I Norge er vi verdens største lakseeksportør i tillegg til all oljen. Selskaper som Equinor, Norsk Hydro, Yara, Telenor og Mowi er norske eventyr som strekker seg langt utenfor våre landegrenser. Men, vi ser også tegn til at vi i Norge nå dyrker frem nye selskaper som vil gjøre oss mindre avhengig av oljen de kommende årene. Vi får spare det «nye Norge» til en egen artikkel, men som mange kanskje har fått med seg er vi verdensledende på nye grønne teknologier som hydrogen og karbonfangst, mens norsk sokkel fort kan bli en kjempe på vindkraft. 

I Sverige er det industriselskapene de kan være mest stolte av. Navn som Volvo (lastebiler), Ericsson (telekomutstyr), Atlas Copco (kompressor- og vakuumteknologi), Sandvik (industriredskaper) og ABB (roboter og automasjon) selger produkter og tjenester for flere hundre milliarder kroner til utlandet årlig. I Danmark er det spesielt innenfor tunge forskningsmiljøer man har slått på stortrommen. Innenfor helsesektoren har vi eksempler som Novo Nordisk (medisiner mot diabetes og fedme), Genmab (kreft) og Coloplast (intimsykepleie produkter). Innenfor områder som mikrobiologi finner vi Novozymes og Christian Hansen og til slutt på vindteknologi er Vestas (vindturbiner) og Ørsted (vindparker) helt i verdenstoppen. DSV er en av verdens største fraktformidlere.

Snur vi til Finland er historien noe spesiell. Landet hadde kanskje et av verdens største og ledende teknologimiljøer i form av Nokia som var verdens største selskap målt i markedsverdi på tidlig 2000 tallet. Men Selv om gamle Nokia ble «borte» besitter fortsatt Finland stor kompetanse innenfor teknologi som internasjonale selskaper benytter seg av og Nokia selv er en av de få globale telekomutstyrs leverandørene som konkurrerer mot Huawei. Finland har også de ledende selskapene innenfor skogs- og papirindustrien med eksempler som Stora Enso, UPM og Huthamaki. Sistnevnte lager blant annet disse ufyselige pappsugerørene som smelter i munnen. De største selskapene i Finland i dag er Neste som lager blant annet biofuels, og Kone som leverer heiser (og ikke koner som du kanskje trodde).

I tillegg til gode produkter, har disse selskapene også levert meget god avkastning for sine aksjonærer over en lang periode

Og det er ingen smågutter vi snakker om når vi ser hvor store disse selskapene er blitt. Her hjemme er vi mest kjent med Equinor som overskygger mange av de andre på grunn av sin enorme størrelse. Under ser dere de 20 største selskapene i Norden etter markedsverdi. Dette er de jeg kaller Nordiske Champions. Og det finnes mange flere hundre av disse. Novo Nordisk er med sin verdi på ca. 1400 milliarder kroner på langt vei det største selskapet i Norden. Faktisk er det kun to norske selskaper som kommer med på listen over de 20 største selskapene i Norden. Ser du det andre norske selskapet?

  De 20 største selskapene i Norden 

 

Ved å kombinere disse fire landene får du altså en investeringspalett som du ser på grafen under. Dette danner grunnlaget for den nordiske indeksen som består av de 160-170 største selskapene i disse fire landene. For økonomer som meg er kakediagrammet under på mange måter den perfekte kaken. Den har noen ordentlige store godbiter samtidig som den byr på størrelser og smaker for enhver. Her får du rett og slett litt av alt!

 

 

Ledende på ESG

ESG handler ikke bare om miljø (E- for environmental). Det handler også om hvordan selskapene påvirker samfunnet de operer i (S- for social) og selskapsstyring (G- for governance). Nordiske selskaper har alltid vært ledende når det kommer til bærekraft og selskapsstyring. På mange måter vil jeg si at dette er den del av DNAet til de nordiske selskapene. Det er liksom ikke et spørsmål om selskapene tar dette alvorlig, det er en selvfølge. Ser vi på andel kvinner i ledelsen og selskapsstyrer er dette også relativt høyt sett i verdenssammenheng, selv om det er mye å gå på. Og kombinerer vi dette med et relativt forutsigbart politisk og juridisk rammeverk og en høyt utdannet arbeidsstyrke som selskapene har tilgang på så vil jeg faktisk påstå at Norden er det beste og mest spennende investeringsuniverset i hele verden!

Med den endringen som nå skjer på alt fra teknologi til bærekraft, så er jeg sikker på at nordiske selskaper kommer til å fortsette å spille en sentral rolle i økonomi- og verdenshistorien i mange hundreår. 

Heia Nordic champions!