Gå til din bank for informasjon om priser, bestilling og andre henvendelser.

Eika fjernsupport

Med Teamviewer Quicksupport kan vi hjelpe deg med problemer direkte på maskinen din ved å fjernstyre den. Overføringen av skjermbilde er sterkt kryptert og det blir ikke logget/lagret noen data av fjernstyringsøkten som Eika har innsyn i.

Publisert: 21.03.2013

Quicksupport for PC Quicksupport for PC
Quicksupport for Mac Quicksupport for Mac

Du vil alltid være i telefonisk kontakt med en kundekonsulent i bank eller Eika Servicesenter ved bruk av fjernhjelp.
Telefonnummeret til Eika Servicesenter er 03850.