Om Eika Alliansen

Om Eika Alliansen

Eika Alliansen består av over 50 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Vi ønsker at privatpersoner og bedrifter i hele landet skal oppleve fordelene med sterke og omsorgsfulle banker i sitt eget lokalsamfunn. Vi vil være en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling - både for deg og ditt lokalsamfunn.