Eika Gruppen

Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken gjennom å være Norges mest attraktive partner for selvstendige banker. Konsernets kjernevirksomhet er gode og kostnadseffektive produkt og tjenesteleveranser til lokalbankene for å sikre en moderne og effektiv bankdrift

Dette er Eika Gruppen