Fondssparing

Passer for deg som vil spare langsiktig og som ønsker en høyere forventet avkastning enn å ha pengene på konto.
  • Gir høyere verdistigning på pengene enn banksparing
  • Pengene blir passet på av en profesjonell forvalter - for høyest mulig verdistigning
  • Redusert risiko sammenliknet med å ha enkeltaksjer
Sjekk våre fond og start sparing

Se hvor mye pengene dine kan øke i verdi

Tre personer ser på solnedgangen over havet. foto

Vi tenker bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraftige investeringer og ESG handler om å ta hensyn til miljø, sosiale utfordringer og etikk når vi investerer penger. Hva betyr dette for deg som kunde?

Dette lurer mange på om fondssparing

Ny referanseindeks i enkelte av Eikas fond

Ny referanseindeks i enkelte av Eikas fond

Oslo Børs sluttet ved utløpet av januar måned å produsere referanseindekser for statsobligasjoner. Dette innebærer at indeksene ST1X, ST3X og ST4X som har vært brukt som referanseindekser for noen av våre fond opphører.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å bytte til indeksserier levert av Nordic Bond Pricing for 5 av våre fond. For kredittfondet Eika Kreditt har selskapet valgt å ikke lengre oppgi en referanseindeks.

Endringene medfører ingen endringer i forvaltningen eller forventet risiko eller avkastning i fondene.

Fond

Tidligere index Ny index
Eika Sparebank ST1X NOGOVD3M
Eika Pengemarked ST1X NOGOVD3M
Eika OMF Likviditet ST1X NORM1FRN
Eika Obligasjon ST4X NORM12D3
Eika Kreditt ST3X Ingen indeks
Eika Balansert (Rentedelen) ST1X NORM

 

Endringene trådde i kraft 1. februar 2021

 

Praktisk informasjon og eksterne pålogginger

Priser, vilkår og dokumenter